சிவராத்திரி நடனம் 

 

சிவராத்திரியை முன்னிட்டு பாடி திருவலிதாயம் சிவன் கோயிலில் இன்று "நாட்டிய உபாசனா நடனப் பள்ளியின்" பரத நாட்டியம் நடைபெற்றது.

 
 
 
 
Copyyright©mogappairtimes.com