சலங்கை பூஜை 

 

.3.2019 சனிக்கிழமை அன்று நாட்டிய உபாஸனா நடனப்பள்ளி மாணவியரின் சலங்கை பூஜை நடைபெற்றது. இடமிருந்து வலமாக: தேவப்ரியா, அதிதி, ரியா, மிர்துளா, ஷமிதா மற்றும் புவனா. குரு. திருமதி. வசந்திபாலு, திருமதி. மீனலோசனி கோபிநாதன்.

 
 
 
 
Copyyright©mogappairtimes.com