முகப்பேர் கிழக்கு வேலம்மாள் பள்ளி, சர்வதேச யோகா தினமன்று புதுமையான முறையில் மாணவர்களை வீட்டிமுகப்பேர் கிழக்கு வேலம்மாள் பள்ளி, சர்வதேச யோகா தினமன்று புதுமையான முறையில் மாணவர்களை வீட்டிமுகப்பேர் கிழக்கு வேலம்மாள் பள்ளி, சர்வதேச யோகா தினமன்று புதுமையான முறையில் மாணவர்களை வீட்டிமுகப்பேர் கிழக்கு வேலம்மாள் பள்ளி, சர்வதேச யோகா தினமன்று புதுமையான முறையில் மாணவர்களை வீட்டிமுகப்பேர் கிழக்கு வேலம்மாள் பள்ளி, சர்வதேச யோகா தினமன்று புதுமையான முறையில் மாணவர்களை வீட்டி

சொந்த மாநிலத்துக்குத் திரும்பும் 2000 தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கிய நடிகை வரலடசொந்த மாநிலத்துக்குத் திரும்பும் 2000 தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கிய நடிகை வரலடசொந்த மாநிலத்துக்குத் திரும்பும் 2000 தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கிய நடிகை வரலடசொந்த மாநிலத்துக்குத் திரும்பும் 2000 தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கிய நடிகை வரலடசொந்த மாநிலத்துக்குத் திரும்பும் 2000 தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கிய நடிகை வரலட

காஷ்மீர் எல்லையான கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீன ராணுவ தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்திய வீரர்களுக்ககாஷ்மீர் எல்லையான கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீன ராணுவ தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்திய வீரர்களுக்ககாஷ்மீர் எல்லையான கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீன ராணுவ தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்திய வீரர்களுக்ககாஷ்மீர் எல்லையான கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீன ராணுவ தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்திய வீரர்களுக்ககாஷ்மீர் எல்லையான கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீன ராணுவ தாக்குதலில் உயிரிழந்த இந்திய வீரர்களுக்க

Students of Velammal Main School, Mogappair Campus, celebrated National Doctors’ Day on 1st July, 2020.Students of Velammal Main School, Mogappair Campus, celebrated National Doctors’ Day on 1st July, 2020.Students of Velammal Main School, Mogappair Campus, celebrated National Doctors’ Day on 1st July, 2020.Students of Velammal Main School, Mogappair Campus, celebrated National Doctors’ Day on 1st July, 2020.Students of Velammal Main School, Mogappair Campus, celebrated National Doctors’ Day on 1st July, 2020.

 
 
Recent News
 

நிவாரணப் பொருட்கள்

சொந்த மாநிலத்துக்குத் திரும்பும் 2000 தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கிய நடிகை வரலட்சுமி

DOCTORS DAY CELEBRATION

Students of Velammal Main School, Mogappair Campus, celebrated National Doctors’ Day on 1st July, 2020. The students aimed at honouring all the parent doctors who are serving and risking their lives in the fight against COVID-19. Amid the lockdown, several students marked this special day by pr

புதுமையான முறையில் யோகா தினம்

முகப்பேர் கிழக்கு வேலம்மாள் பள்ளி, சர்வதேச யோகா தினமன்று புதுமையான முறையில் மாணவர்களை வீட்டிலேயே யோகா செய்யு.

கொரோனா விழிப்புணர்வுப் பொம்மைகள்

கொரானாவுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை மக்களிடம் ஏற்படுத்தும் வகையில் வேலம்மாள் கல்விக் குழுமத்தின் சார்பாக 13 கொ.

 
 
 
 
Copyyright©mogappairtimes.com