உரத்த சிந்தனை வாசக எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் தமிழக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு உரத்த சிந்தனை வாசக எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் தமிழக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு உரத்த சிந்தனை வாசக எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் தமிழக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு உரத்த சிந்தனை வாசக எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் தமிழக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு உரத்த சிந்தனை வாசக எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் தமிழக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு

“12 மணி நேர வேலை ஏற்க மாட்டோம்.. தொழிலாளர் நல சட்டங்களை முழுமையாக அமலாக்க வேண்டும்” உள்ளிட்ட கோர“12 மணி நேர வேலை ஏற்க மாட்டோம்.. தொழிலாளர் நல சட்டங்களை முழுமையாக அமலாக்க வேண்டும்” உள்ளிட்ட கோர“12 மணி நேர வேலை ஏற்க மாட்டோம்.. தொழிலாளர் நல சட்டங்களை முழுமையாக அமலாக்க வேண்டும்” உள்ளிட்ட கோர“12 மணி நேர வேலை ஏற்க மாட்டோம்.. தொழிலாளர் நல சட்டங்களை முழுமையாக அமலாக்க வேண்டும்” உள்ளிட்ட கோர“12 மணி நேர வேலை ஏற்க மாட்டோம்.. தொழிலாளர் நல சட்டங்களை முழுமையாக அமலாக்க வேண்டும்” உள்ளிட்ட கோர

அம்பத்தூர் தொழிற் பேட்டையில் சுமார் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணி புரிகிஅம்பத்தூர் தொழிற் பேட்டையில் சுமார் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணி புரிகிஅம்பத்தூர் தொழிற் பேட்டையில் சுமார் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணி புரிகிஅம்பத்தூர் தொழிற் பேட்டையில் சுமார் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணி புரிகிஅம்பத்தூர் தொழிற் பேட்டையில் சுமார் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணி புரிகி

அம்பத்தூர் பகுதி 88வது வட்ட அ.த¤.மு.க சார்பில் முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் ஆர். பி. குகன் அவர்களினஅம்பத்தூர் பகுதி 88வது வட்ட அ.த¤.மு.க சார்பில் முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் ஆர். பி. குகன் அவர்களினஅம்பத்தூர் பகுதி 88வது வட்ட அ.த¤.மு.க சார்பில் முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் ஆர். பி. குகன் அவர்களினஅம்பத்தூர் பகுதி 88வது வட்ட அ.த¤.மு.க சார்பில் முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் ஆர். பி. குகன் அவர்களினஅம்பத்தூர் பகுதி 88வது வட்ட அ.த¤.மு.க சார்பில் முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் ஆர். பி. குகன் அவர்களின

 
 
Recent News
 

எழுத்தாளர்கள் சார்பில் நிதி

உரத்த சிந்தனை வாசக எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் தமிழக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு ரூ.2 லட்சம் நிதி வழ

தொழிலாளர் ஆர்பாட்டம்

“12 மணி நேர வேலை ஏற்க மாட்டோம்.. தொழிலாளர் நல சட்டங்களை முழுமையாக அமலாக்க வேண்டும்” உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறு

ஊர் திரும்பிய வடமாநில தொழிலாளர்கள்

அம்பத்தூர் தொழிற் பேட்டையில் சுமார் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணி புரிகின்றனர். கொரோனா பர

நிவாரண பொருட்கள்

அம்பத்தூர் பகுதி 88வது வட்ட அ.த¤.மு.க சார்பில் முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் ஆர். பி. குகன் அவர்களின் தலைமையில் 88வது .

 
 
 
 
Copyyright©mogappairtimes.com