அமுதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பாரதி உலா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.அமுதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பாரதி உலா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.அமுதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பாரதி உலா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.அமுதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பாரதி உலா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.அமுதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பாரதி உலா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

Velammal West Fine Arts joined hands with Camlin conducted Interschool Art competition – 2019. Students from the various schools have participated eaVelammal West Fine Arts joined hands with Camlin conducted Interschool Art competition – 2019. Students from the various schools have participated eaVelammal West Fine Arts joined hands with Camlin conducted Interschool Art competition – 2019. Students from the various schools have participated eaVelammal West Fine Arts joined hands with Camlin conducted Interschool Art competition – 2019. Students from the various schools have participated eaVelammal West Fine Arts joined hands with Camlin conducted Interschool Art competition – 2019. Students from the various schools have participated ea

Community Helpers Day” is a wonderful way to broaden the child’s horizon and help them learn about the world beyond home.Community Helpers Day” is a wonderful way to broaden the child’s horizon and help them learn about the world beyond home.Community Helpers Day” is a wonderful way to broaden the child’s horizon and help them learn about the world beyond home.Community Helpers Day” is a wonderful way to broaden the child’s horizon and help them learn about the world beyond home.Community Helpers Day” is a wonderful way to broaden the child’s horizon and help them learn about the world beyond home.

Sai Spiritual Yogalaya Fitness Studio, Nolambur celebrated 3rd year Annual Day Celebration at MGM Resort performed Yoga Dance and Yoga formation.Sai Spiritual Yogalaya Fitness Studio, Nolambur celebrated 3rd year Annual Day Celebration at MGM Resort performed Yoga Dance and Yoga formation.Sai Spiritual Yogalaya Fitness Studio, Nolambur celebrated 3rd year Annual Day Celebration at MGM Resort performed Yoga Dance and Yoga formation.Sai Spiritual Yogalaya Fitness Studio, Nolambur celebrated 3rd year Annual Day Celebration at MGM Resort performed Yoga Dance and Yoga formation.Sai Spiritual Yogalaya Fitness Studio, Nolambur celebrated 3rd year Annual Day Celebration at MGM Resort performed Yoga Dance and Yoga formation.

 
 
Recent News
 

பாரதி உலா வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசு

அமுதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பாரதி உலா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பாரதி பாடல்கள், பாரதி சிந்தனை பேச்சரங்கத்தில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு மயிலாப்பூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும், ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரியுமான நட்ராஜ் வழங்கினார்.

KG HELPERS DAY

Community Helpers Day is a wonderful way to broaden the child’s horizon and help them learn about the world beyond home. With these objectives to be achieved, Helpers Day was organized in Velammal West for KG students on 6th Dec. They were taken for a visit to public places like hospital, fire sta

Annual Day Celebration

Sai Spiritual Yogalaya Fitness Studio, Nolambur celebrated 3rd year Annual Day Celebration at MGM Resort performed Yoga Dance and Yoga formation. 70 years above clients performed all the formations on this occasion and its a great achievement.

INTERSCHOOL DRAWING COMPETION

Velammal West Fine Arts joined hands with Camlin conducted Interschool Art competition – 2019. Students from the various schools have participated eagerly and showed their talents.

 
 
 
 
Copyyright©mogappairtimes.com