மதுரவாயல் கிழக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கமிட்டி சார்பாக காமராஜர் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது பகுதமதுரவாயல் கிழக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கமிட்டி சார்பாக காமராஜர் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது பகுதமதுரவாயல் கிழக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கமிட்டி சார்பாக காமராஜர் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது பகுதமதுரவாயல் கிழக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கமிட்டி சார்பாக காமராஜர் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது பகுதமதுரவாயல் கிழக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கமிட்டி சார்பாக காமராஜர் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது பகுத

சனிக்கிழமை 20.7.2019 நேற்று ஆடித் திருவிழாவை முன்னிட்டு மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் மேற்கு மசனிக்கிழமை 20.7.2019 நேற்று ஆடித் திருவிழாவை முன்னிட்டு மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் மேற்கு மசனிக்கிழமை 20.7.2019 நேற்று ஆடித் திருவிழாவை முன்னிட்டு மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் மேற்கு மசனிக்கிழமை 20.7.2019 நேற்று ஆடித் திருவிழாவை முன்னிட்டு மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் மேற்கு மசனிக்கிழமை 20.7.2019 நேற்று ஆடித் திருவிழாவை முன்னிட்டு மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் மேற்கு ம

The investiture ceremony of Vedanta Academy for the academic year 2019-2020 was held with great zeal and grandeur.The investiture ceremony of Vedanta Academy for the academic year 2019-2020 was held with great zeal and grandeur.The investiture ceremony of Vedanta Academy for the academic year 2019-2020 was held with great zeal and grandeur.The investiture ceremony of Vedanta Academy for the academic year 2019-2020 was held with great zeal and grandeur.The investiture ceremony of Vedanta Academy for the academic year 2019-2020 was held with great zeal and grandeur.

அண்ணாநகர் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில், கோவை பேரூர் தமிழ் மன்றம் வழங்கிய கவியரங்கம் தலைவர் புலவர் அண்ணாநகர் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில், கோவை பேரூர் தமிழ் மன்றம் வழங்கிய கவியரங்கம் தலைவர் புலவர் அண்ணாநகர் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில், கோவை பேரூர் தமிழ் மன்றம் வழங்கிய கவியரங்கம் தலைவர் புலவர் அண்ணாநகர் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில், கோவை பேரூர் தமிழ் மன்றம் வழங்கிய கவியரங்கம் தலைவர் புலவர் அண்ணாநகர் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில், கோவை பேரூர் தமிழ் மன்றம் வழங்கிய கவியரங்கம் தலைவர் புலவர்

 
 
Recent News
 

Leaders take charge at Vedanta Academy.

The investiture ceremony of Vedanta Academy for the academic year 2019-2020 was held with great zeal and grandeur. It was a real spectacle to watch students solemnly affirm their roles and responsibilities with a fervent oath in the presence of the chief guest DrS.Selvakumar, Asst. Commissioner of P

காமராஜர் பிறந்த நாள்

மதுரவாயல் கிழக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கமிட்டி சார்பாக காமராஜர் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது பகுதி தலைவர் ளீ.வேல்ராஜ் முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் றி.க்ஷி.தமிழ்ச்செல்வன், மற்றும் ரி.க்ஷி திலகர், றி.ஜி ரோமியோ, சாந்த மூர்த்தி, தேவதாஸ், மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகளும், பொது மக்களும் கலந்து கொண்டனர்.

தமிழ் கவியரங்கம்

அண்ணாநகர் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில், கோவை பேரூர் தமிழ் மன்றம் வழங்கிய கவியரங்கம் தலைவர் புலவர் ராமலிங்கம் தலைமை

கலை நிகழ்ச்சி

சனிக்கிழமை 20.7.2019 நேற்று ஆடித் திருவிழாவை முன்னிட்டு மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் மேற்கு முகப்பேர் நாட்டிய உபாஸனா நடனப்பள்ளி குழுவினரின் கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

 
 
 
 
Copyyright©mogappairtimes.com